Tiến độ dự án The Infiniti Riviera Point quận 7 | Căn hộ The Infiniti Keppel Land

Video toàn cảnh tiến độ dự án The Infiniti Riviera Point quận 7 – căn hộ The Infiniti Keppel Land

Hình ảnh tiến độ dự án The Infiniti Riviera Point quận 7 Tháng 12/2022 – căn hộ The Infiniti Keppel Land:

Hình ảnh công trường dự án căn hộ The Infiniti Riviera Point quận 7.
Hình ảnh công trường dự án căn hộ The Infiniti Riviera Point quận 7 – Tiến độ The Infiniti Keppel Land tại quận 7.
Hình ảnh lối vào công trường dự án căn hộ The Infiniti Riviera Point quận 7 - Tiến độ The Infiniti Keppel Land tại quận 7.
Hình ảnh lối vào công trường dự án căn hộ The Infiniti Riviera Point quận 7 – Tiến độ The Infiniti Keppel Land tại quận 7.
Chủ đầu tư và các đối tác tại dự án căn hộ The Infiniti Riviera Point quận 7.
Chủ đầu tư và các đối tác tại dự án căn hộ The Infiniti Riviera Point quận 7 – Tiến độ dự án The Infiniti Keppel Land tại quận 7.

Hình ảnh hoàn thiện bên trong căn hộ Infiniti Riviera Point quận 7Dự án The Infiniti Keppel Land

Chuyển đến Căn hộ The View Riviera Point

Về lại Trang chủ The Infiniti Riviera Point quận 7

 

Tiến độ Dự án căn hộ The Infiniti Riviera Point quận 7 - Keppel Land.
Tiến độ Dự án căn hộ The Infiniti Riviera Point quận 7 – Keppel Land.
Tiến độ dự án The View Riviera Point quận 7 - The Infiniti Keppel Land
Tiến độ dự án The View Riviera Point quận 7 – The Infiniti Keppel Land.
Tiến độ dự án The View Riviera Point quận 7 - The Infiniti Keppel Land 1
Tiến độ dự án The View Riviera Point quận 7 – The Infiniti Keppel Land 1
Tiến độ dự án The View Riviera Point quận 7 - The Infiniti Keppel Land 2.
Tiến độ dự án The View Riviera Point quận 7 – The Infiniti Keppel Land 2.
Tiến độ dự án The View Riviera Point quận 7 - căn hộ The Infiniti Keppel Land.
Tiến độ dự án The View Riviera Point quận 7 – căn hộ The Infiniti Keppel Land.
Tiến độ dự án The View Riviera Point quận 7 về đêm - The Infiniti Keppel Land-001
Tiến độ dự án The View Riviera Point quận 7 về đêm – The Infiniti Keppel Land.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[/kc_column_text]

0907 18 16 16
Call Now Button0907 18 16 16